اطلاعیه  اطلاعیه بسیار مهم : کلیه رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
منشور اخلاقی دانشگاه
 

- از ديدگاه صاحب نظران نظام اداري ، يك سازمان بايد علاوه بر وظايف تشكيلاتي ، فلسفه و رسالت اجتماعي نيز داشته باشد .
- فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندي ، پختگي و ژرف نگري كاركنان مي شود به گونه اي كه انديشه هاي كاركنان و اساتيد و دانشجويان آنان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار مي دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . بايد براي انجام رسالت همگاني سازمان با يكديگر سخت تلاش كنند و اين فلسفه و رسالت را منشور اخلاقي مي نامند .
- همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نيازمندند كه خويشتن را ارزشمند ببينند و اين ارزشمندي بر پايه اي محكم استوار است و پابرجاترين و سالم ترين عزت نفس بر پايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه بر اساس شهرت يا آوازه ظاهري و تملق ها منشور اخلاقي بر دو وجه استوار است :
1 – كساني كه بعنوان مشتري و يا ارباب رجوع يك سازمان بصورتهاي مختلف با سازمان ارتباط دارند .
2 – كساني كه ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند .
محورهاي منشور اخلاقي بر پايه :
1 – نظم و انضباط در محل كار
2 – آراستگي ظاهري
3 – وقت شناسي
4 – برخورد خوب با ارباب رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاكت
5 – انجام امور بر اساس عدل و انصاف
6 – انجام امور ارباب رجوع در كمترين زمان ممكن
خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخلاقي در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات در پويايي و رشد چشمگير سازمان نقش دارند .
عهد نامه :
   در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد مي بندم كه همه روزه و در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده با ارباب رجوع ، مردم و همكاران تعامل برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن امور محوله را در كمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و در صورت برآورده نشدن ارباب رجوع توضيحات كافي براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و كشور خود را مقيد به اجراي رسالت ،‌اصول و منشور ذيل دانسته و پايبند باشم.
منشور اخلاقي :
  - در حفظ نظم محل كار ، ‌اتاق و ميز تحرير خود خواهم كوشيد چون نظم و انضباط نشانگر شخصيت ايمان و اعتقاد وي به خدمت صادقانه است چون نظم و انضباط نشانه ايمان است.
- با كمال خوشرويي از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام كار با كمال خوشرويي او را بدرقه نمايم چون مردم و ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند .
- تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همكاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت كرامت و رضايت ارباب رجوع مردم گام برداريم.
- انجام صحيح و سريع امور محوله را جزء وظيفه خود دانسته و با توجه به گرانبها تر بودن وقت از طلا در كوتاهترين زمان ممكن خواسته هايشان را با توجه به ضوابط اجابت نماييم.
- از هرگونه بحث و گفتگوي غير حضوري و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و درصورت قانع نشدن با كمال احترام ايشان را به مقامات بالاتر معرفي خواهيم نمود .
- از نارضايتي ارباب رجوع در صورت برخورد نامناسب ناخواسته متأثر و با فروتني از او عذر خواهي و در نهايت افتخار از او تشكر نماييم .
- مشتاثقانه به نظرات و ديدگاههاي ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام كار البته بر اساس مقررات استفاده مي كنيم

 

 

کلمات کلیدی :