اطلاعیه  اطلاعیه بسیار مهم : کلیه رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
آمار سايت
مهمان : 140
اعضا عضو سایت : 6
اعضا آنلاین : 0
امروز : 155
ديروز : 888
ماه : 2407
كل : 1469936
 
لیست کارکنان
شماره تلفنهای مرکزی دانشگاه 325220100 و 32540939 می باشد که بعد از شماره گیری، لازم است شماره های داخلی در جدول زیر را شماره گیری نموده و به اتاقهای مورد نیاز وصل گردید ضمناً شماره مستقیم بخش آموزش، 325442333 می باشد.

نام و نام خانوادگی :       دکتر بابک پهلوان       

سمت : ریئس دانشگاه
تحصیلات  : دکتری
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 


نام و نام خانوادگی :محمد علی منزلی

سمت :حراست
تحصیلات  : فوق لیسانس
206: شماره تماس
 : پست الکترونیک 
 نام و نام خانوادگی:عزیز پیدایی
سمت :مسئول امور مالی
تحصیلات  : لیسانس
215: شماره تماس
: پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:رحیم فرجی خیاوی
سمت : دانش بنيان
تحصیلات  : دانشجوی دکتری
211: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :ایرج فیض اله زاده

سمت :کارشناس امور آموزشی
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:رویا یعقوبي آذر
سمت :مسئول دبیرخانه
تحصیلات  : لیسانس
221: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :لیلا نوری خیاوی

سمت :کارشناس امور فارغ التحصیلان
تحصیلات  : فوق لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:اسکندر بهنژاد
سمت :کارشناس امور آموزشی
تحصیلات  : فوق لیسانس
235: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :زینب کوهی

سمت :خدمتگزار و نظافتچی
تحصیلات  : --
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:شادی قاضی جهانی
سمت :مسئول امور دانشجویی
تحصیلات  : فوق لیسانس
219: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :حسین علیدوست
سمت :کارشناس فناوری و اطلاعات
تحصیلات  : فوق لیسانس
254: شماره تماس
hosen_59@yahoo.com : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:عوض عشايري کولانی
سمت :مسول كتابخانه
تحصیلات  : دانشجوی دکتری
: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :انوشیروان صولتي

سمت :کارشناس عمران
تحصیلات  : فوق لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:محمد رضا صباغی 
سمت : مسول امور اداري و رابط بنیاد شهید و مسئول هماهنگی کلاسها
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :حمید صادقی

سمت :مسئول آموزش
تحصیلات  : لیسانس
217: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:مریم شکری 
سمت :كارشناس آموزش
تحصیلات  : فوق لیسانس
258: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :غلامرضا سلیمانی

سمت :آشپز
تحصیلات  : دیپلم
255: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:محمد سقايي 
سمت :نگهبان
تحصیلات  : دیپلم
250: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :کیمیا رضايي 

سمت :حسابدار آموزشی
تحصیلات  : لیسانس
213: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:حسین رستم وند 
سمت :نگهبان
تحصیلات  : دیپلم
250: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :فربد خليلي ارجقي

سمت :
تحصیلات  : لیسانس
203: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:اسماعیل خليل زاده منيری
سمت :راننده
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :جمال حيدر نژاد

سمت :خدمتگزار و نظافتچی
تحصیلات  : --
208: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:سولماز حميدزاده
سمت :حسابدار - مسئول صندوق رفاه
تحصیلات  : فوق لیسانس
214: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :فرزان حایری خیاوی

سمت :کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:علي سعادتي

سمت :مسئول دفتر فرهنگ اسلامی
تحصیلات  : فوق لیسانس
: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :معصومه اکبرزاده 

سمت :کارشناس امور آموزشی
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 

 نام و نام خانوادگی:وحید آقامحمدی خیاوی
سمت :مدیر روابط عمومی- مدیر دفتر
تحصیلات  : لیسانس
: شماره تماس
: پست الکترونیک 
نام و نام خانوادگی :علی آزاد عربلو

سمت :کارشناس تربیت بدنی
تحصیلات  : فوق لیسانس
: شماره تماس
 : پست الکترونیک 
کلمات کلیدی :